Spånga Scoutkår

FB
RSS
FB

Frågor och Svar om vår verksamhet

Vad gör man i Scouterna?

I Scouterna lär sig barn och ungdomar nya saker genom att pröva dem, istället för att läsa sig till hur man ska göra. Vi har roligt och utvecklas som människor genom att hela tiden testa våra egna förmågor. Denna metod kallar vi för ”learning by doing” (”lära genom att göra”).
Oftast träffas vi en kväll per vecka. Scouterna är själva med och planerar mötena. Vi är utomhus så mycket som möjligt, samarbetar i små grupper, lär oss om naturen, oss själva och om varandra.

Att vara medlem i Scouterna innebär framför allt en massa rolig verksamhet, allt från att lära sig att vara en bra kompis till att göra upp eld.
I Scouterna är man ute i naturen och vandrar, paddlar kanot, åker skidor eller skridskor. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I Scouterna lär man sig också om andra länder, vad man kan göra för att förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna åker scouter ofta på läger. Där bor man i tält i ungefär en vecka och träffar scouter från andra ställen.

Vad är Scouternas syfte?

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap, internationella möten och värdebaserat ledarskap.

Hur kan jag engagera mig som vuxen?

För att kunna ge barn och ungdomar en scoutupplevelse behövs ständigt nya vuxna i Scouterna.

Inga egentliga förkunskaper krävs men vi rekommenderar att du går våra ledarutbildningar. 

Att vara scoutledare är ett sätt att utvecklas och det ger mycket tillbaka. I Scouterna finns det många ideellt arbetande ledare som varje vecka stöttar barnen i deras utveckling genom att använda sig av scoutprogrammet och scoutmetoden. Det finns även de som arbetar i styrelser eller har andra uppdrag som till exempel att uppdatera hemsidan eller hålla ordning i materialförråd eller stuga. 

Hur arbetar Scouterna med att skapa en trygg miljö för barnen?

Vår vision är en scoutverksamhet där alla barn ska känna sig säkra och trygga.
Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som består av utbildning för scoutledare i hur man kan arbeta för att förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar.

Hur är Scouterna organiserade?

Scouterna i Sverige är organiserade i ett riksförbund. Alla barn och unga är välkomna att delta i verksamheten.
Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar.
En organisation för killar - WOSM (World Organisation of the Scout Movement) och en för tjejer - WAGGGS (World Association for Girl Guides and Girl Scouts).

Vad skiljer Scouterna från andra barn- och ungdomsorganisationer?

I Scouterna kan man göra nästan vad som helst.
En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är scouting, när vi gör det på vårt sätt ─ med scoutmetoden!
Metoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

Kort kan scoutmetoden sammanfattas med att vi har naturen som vardagsrum och att vi i den lilla gruppen lär genom att göra.
Vi uppmuntrar unga att leda med ett lyssnande och stödjande ledarskap.
Scoutlag och löfte samt symboler och ceremonier är viktiga delar liksom lokalt och globalt samhällsengagemang.

 Varför bli Scout ?

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga.
I patrullerna lär du dig att samarbeta och att leda andra. Du lär dig att respektera dig själv och din omgivning.

I Scouterna finns utrymme att växa - du lär dig nya saker genom att själv få prova, våga misslyckas och prova igen. Vi kallar det Learning by doing.
Vi scouter försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder häftiga upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbete sätts på prov. Genom att vara ute lär du dig också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta kompisar! Och framförallt – det är kul att vara scout.

Du är här: Om Vår verksamhet Frågor och Svar om vår verksamhet

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Inloggning för medlemmar

Logga in med ditt ScoutID, klicka på loggan nedan. Ditt medlemsnummer är användarnamn.
Logga in med ScoutID

Nya medlemmar

4

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Medlemsregister

Anette Persson Sunje

Ledare
Trygga Möten|*|Ledarutbildning

 

 E-post till Medlemsregister

Trygga Möten

Medlemmar just nu

589 medlemmar

varav 104 ledare,

45 funktionärer

och 75 stödjande.

3 nya medlemmar de senaste 60 dagarna.