Spånga Scoutkår

Kallelse Kårstämma 2018

Kårstämman är vårt årsmöte dit alla medlemmar är välkomna.

Datum:  Söndagen 18 februari kl. 11:00

Plats: Holken

Motioner skall inlämnas till styrelsen senast 2018-02-11 via mail till: 

folder Stämmodokument 2018

Föredragningslista:

 1. Behandling av motioner
 2. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter 2017
 4. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende 2017
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Val av sekreterare och två protokolljusterare
 8. Justering av röstlängden
 9. Val av mötesordförande
 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget 2018
 11. Val av kårordförande och vice kårordförande
 12. Val av övriga ledamöter i Kårstyrelsen
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av kårens delegater till Scouternas stämma
 15. Val av kårens delegater till distriktsstämman
 16. Val av valberedning
 17. Val av styrelse till Stiftelsen Holken
 18. Övriga frågor
 19. Stämman avslutas
Du är här: Om Vår verksamhet Kallelse Kårstämma 2018

Bli Scout! Alltid Redo.

Inloggning för medlemmar

Logga in med ditt ScoutID, klicka på loggan nedan. Ditt medlemsnummer är användarnamn.
Logga in med ScoutID

Utbildningsansvarig

Sara Schesny

0739977284 
Trygga Möten

 

Nya medlemmar

1

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Här finns mer

Logga in som medlem eller ledare - så hittar du mycket mer information, kontaktuppgifter m.m. på t.ex. denna sida!


 Logga in med ScoutID

 

Senast uppdaterat

Medlemsregister

Kristina Lennartsson

Avdelningsledare
Trygga Möten

 

  

Spånga Scoutkår på Facebook

 

Nyheter från Scouterna

Scoutservice

11 december 2018

Arrangemangskalender

Inga händelser
 

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i vårt system Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Trygga Möten

Medlemmar just nu

494 medlemmar

varav 86 ledare,

27 funktionärer

och 77 stödjande.

29 nya intresseanmälningar de senaste 60 dagarna.

Medlem av

Scouterna SSR


Scouts WOSM


waggs