Spånga Scoutkår

Kallelse Kårstämma 2018

Kårstämman är vårt årsmöte dit alla medlemmar är välkomna.

Datum:  Söndagen 18 februari kl. 11:00

Plats: Holken

Motioner skall inlämnas till styrelsen senast 2018-02-11 via mail till: 

folder Stämmodokument 2018

Föredragningslista:

 1. Behandling av motioner
 2. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter 2017
 4. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende 2017
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Val av sekreterare och två protokolljusterare
 8. Justering av röstlängden
 9. Val av mötesordförande
 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget 2018
 11. Val av kårordförande och vice kårordförande
 12. Val av övriga ledamöter i Kårstyrelsen
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av kårens delegater till Scouternas stämma
 15. Val av kårens delegater till distriktsstämman
 16. Val av valberedning
 17. Val av styrelse till Stiftelsen Holken
 18. Övriga frågor
 19. Stämman avslutas
Du är här: Om Vår verksamhet Kallelse Kårstämma 2018

Bli Scout! Alltid Redo.

Inloggning för medlemmar

Nyhet!

Logga in med ditt ScoutID (samma som i Scouternas medlemsregister Scoutnet).
Ditt medlemsnummer är användarnamn.

Logga in med ScoutIDOm du glömt lösenordet eller inte loggat in tidigare beställer du ett nytt i Scoutnet. - Klicka här!

Ledare som loggar in via ScoutID är automatiskt inloggade på G Suite

Utbildningsansvarig

Kontrollera köplats

Fyll i personnummer och förnamn, på den person du vill kontrollera, enligt formatet
20051231-0000

Personnummer:

Förnamn:Sök ditt medlemsnummer

Fyll i personnumret på den person du vill hämta medlemsnumret för, enligt formatet
20051231-1234.Nya medlemmar

54

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Här finns mer

Logga in som medlem eller ledare - så hittar du mycket mer information, kontaktuppgifter m.m. på t.ex. denna sida!


 Logga in med ScoutID

Lägerliv 2018

Lägerliv 2018

Till Lägersidan

159 scouter och

60 ledare och funktionärer anmälda.


 

Senast uppdaterat

Medlemsregister

Kristina Lennartsson

Avdelningsledare
Trygga Möten

 

  

Spånga Scoutkår på Facebook

 

Nyheter från Scouterna

Scoutservice

Arrangemangskalender

Inga händelser
 

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i vårt system Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Instagram: @spangascouterna

Instagram

Trygga Möten

Grattis på födelsedagen!Wilmer (Reptilerna)

Medlemmar just nu

532 medlemmar

varav 71 ledare,

21 funktionärer

och 87 stödjande.

16 nya intresseanmälningar de senaste 60 dagarna.

Medlem av

Scouterna SSR


Scouts WOSM


waggs