Spånga Scoutkår

Scoutings historia

Baden-Powell - Scoutings grundare

År 1907 samlade Robert Baden-Powell (B-P) 21 pojkar till ett läger på Brownsea Island, utanför London. Det var upptakten till scoutrörelsen, som idag har över 38 miljoner medlemmar i 200 länder.

Robert Baden Powell föddes 1857 i England. I skolan utmärkte sig han sig inte som något lärdomsljus, han var mer praktiskt lagd och framförallt tyckte Baden-Powell om att måla, sjunga och spela. Familjen blev tidigt faderlös och äldste sonen Robert tog hand om sina syskon på ett ovanligt sätt. De var ständigt ute på friluftsäventyr. De skaffade en båt och seglade i engelska kanalen. På sommaren fotvandrade de i bergen. B-P lärde sig att klara sig i naturen under svåra förhållanden och att allas arbetsinsats var viktig för gruppen. Efter att ha misslyckats med att komma in på college sökte han till armén, och blev snabbt utskickad till att tjänstgöra i de engelska kolonierna, bland annat i Afrika. Den del av det militära livet som tilltalade B-P mest var spaning och rekognoscering, "scouting". När han utbildade unga pojkar i spaningstjänst använde han patrullsystemet som metod.

När Robert Baden-Powell återvände till England 1903 märkte han den håglöshet som fanns bland barn och ungdomar framförallt i städerna. Han fick då idén att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att lära unga människor att klara sig i naturen, ta ansvar för sig själva och ha roligt tillsammans ville han skapa en meningsfull fritid för dem.
1907 skrev Baden Powell boken "Scouting for boys". Redan två år efter det första lägret samlades 11 000 scouter till en manifestation i London. B-Ps idéer hade uppenbarligen slagit väl ut.
Samma år, 1909, dök också de första flickorna upp. Han lade ansvaret för flickscouterna "the guides", på sin syster Agnes. Olave Baden Powell (B-Ps fru) övertog ansvaret för flickscoutorganisationen 1918.

Robert Baden-Powell adlades 1921 och fick 1929 titeln Lord Baden-Powell of Gilwell. Familjen flyttade 1938 till Kenya och där begravdes också B-P 1941 och Olave 1977.
  
Under de första decennierna spreds scouting till många länder. I Sverige hade olika former av ungdomsklubbar satts igång. Gymnastikläraren Ebbe Lieberath i Göteborg fick i uppdrag att översätta Scouting for Boys till svenska. 1909 startar Lieberath en svensk scoutavdelning. Hans verksamhet utvecklas så småningom till att bli Svenska Scoutförbundet. Men redan 1908 tog KFUM upp scouting i sin verksamhet. Det var KFUMs resesekreterare Emil Winquist som prövade scouting vid sin villa i Spånga. Den svenska scoutrörelsen startades med andra ord bara ett år efter det allra första scoutlägret i England. 

Du är här: Om Vår verksamhet Scoutings historia

Bli Scout! Alltid Redo.

Inloggning för medlemmar

Logga in med ditt ScoutID, klicka på loggan nedan. Ditt medlemsnummer är användarnamn.
Logga in med ScoutID

Nya medlemmar

52

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Här finns mer

Logga in som medlem eller ledare - så hittar du mycket mer information, kontaktuppgifter m.m. på t.ex. denna sida! Använd ditt ScoutID, medlemsnumret är ditt användarnamn.

 

Logga in med ScoutID

 

Senast uppdaterat

Medlemsregister

Anette Persson Sunje

Avdelningsledare
Trygga Möten|*|Ledarutbildning

 

Kristina Lennartsson

Avdelningsledare

 

 E-post till Medlemsregister

Spånga Scoutkår på Facebook

 

Nyheter från Scouterna

Scoutservice

03 augusti 2020

Arrangemangskalender

Inga händelser
 

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i vårt system Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Trygga Möten

Medlemmar just nu

573 medlemmar

varav 86 ledare,

32 funktionärer

och 64 stödjande.

27 nya medlemmar de senaste 60 dagarna.

Medlem av

Scouterna SSR


Scouts WOSM


waggs