Spånga Scoutkår

Scoutledarskapet

Scoutledarskapet

Att vara ledare i Scouterna handlar om att genom tydligas värderingar stödja och lyssna, motivera och inspirera unga människor att utvecklas. Scouting syftar till att hjälpa unga människor att utvecklas till ansvarsfulla samhällsmedborgare. Som ledare är din uppgift att motivera barn och ungdomar att ifrågasätta sina attityder och beteenden genom att jobba aktivt med värderingar och genom att vara en förebild.

Unga människor erbjuds i Scouterna en möjlighet att öva sitt ledarskap. Redan i tolvårsåldern för många chansen att vara patrulledare – att leda en liten grupp med jämnåriga kamrater. I övre tonåren kan scouten få uppgiften att leda yngre barn och ungdomar. Scouterna erbjuder en unik möjlighet för unga människor att öva sitt ledarskap och att ta ansvar för sig själv och andra – något som kan vara till stor nytta i livet.

Sedan länge utbildar Scouterna ledare i lyssnande och stödjande ledarskap genom kortare och längre utbildningar. Tusental scouter utbildar sig varje år. Idag jobbar scoutrörelsen även med ett ledarskapsprogram som syftar till att erbjuda unga människor en certifierad utbildning. Programmet vill även tydliggöra scoutledarskapets värde externt.

Scoutrörelsen värderingar utrycks i Scoutmetoden och Scoutlagen.

Image

Du är här: Om Vår verksamhet Scoutledarskapet

Bli Scout! Alltid Redo.

Inloggning för medlemmar

Nyhet!

Logga in med ditt ScoutID (samma som i Scouternas medlemsregister Scoutnet).
Ditt medlemsnummer är användarnamn.

Logga in med ScoutIDOm du glömt lösenordet eller inte loggat in tidigare beställer du ett nytt i Scoutnet. - Klicka här!

Ledare som loggar in via ScoutID är automatiskt inloggade på G Suite

Utbildningsansvarig

Sara Schesny

0739977284 
Trygga Möten

 

Kontrollera köplats

Fyll i personnummer och förnamn, på den person du vill kontrollera, enligt formatet
20051231-0000

Personnummer:

Förnamn:Sök ditt medlemsnummer

Fyll i personnumret på den person du vill hämta medlemsnumret för, enligt formatet
20051231-1234.Nya medlemmar

14

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Här finns mer

Logga in som medlem eller ledare - så hittar du mycket mer information, kontaktuppgifter m.m. på t.ex. denna sida!


 Logga in med ScoutID

Lägerliv 2018

Lägerliv 2018

Till Lägersidan

159 scouter och

60 ledare och funktionärer anmälda.


 

Senast uppdaterat

Medlemsregister

Kristina Lennartsson

Avdelningsledare
Trygga Möten

 

  

Spånga Scoutkår på Facebook

 

Nyheter från Scouterna

Scoutservice

Arrangemangskalender

Inga händelser
 

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i vårt system Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Trygga Möten

Grattis på födelsedagen!Linnea (Nomaderna)
Erik (Jägarna)
Erik (Reptilerna)

Medlemmar just nu

519 medlemmar

varav 84 ledare,

22 funktionärer

och 92 stödjande.

25 nya intresseanmälningar de senaste 60 dagarna.

Medlem av

Scouterna SSR


Scouts WOSM


waggs