Spånga Scoutkår

IDAG - Kårstämma 19/2 kl. 19.00

Samtliga medlemmar i Spånga Scoutkår kallas till kårstämma (årsmöte) Söndagen den 19/2 kl 19.00 - 21:00 ca.

Vi är i Holken och stämman börjar klockan 19.00. Föredragningslista, budget, bokslut och valberedningens förslag kommer att finnas här på hemsidan senast en vecka innan stämman

Eventuella motioner (förslag) ska lämnas till styrelsen senast den 2/2 kl 12:00 (bara att maila till )

Välkomna önskar styrelsen!

KÅRSTÄMMA I SPÅNGA SCOUTKÅR 19/2 2012  kl 19.00

Dagordning 

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av sekreterare vid stämman
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Val av 2 justeringsmän och rösträknare
 7. Frågan om stämman har blivit sammankallad i stadgeenlig ordning
 8. Framläggande av verksamhetsberättelse för 2011
 9. Framläggande av balans och resultaträkning för 2011
 10. Framläggande av revisionsberättelse
 11. Fastställande av balans och resultaträkning för 2011
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut ang. uppkommen vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Inkomna motioner
 15. Fastställande av medlemsavgift och budget för år 2012
 16. Beslut om riktlinjer för Spångascouternas verksamhet (blå tråden)
 17. Beslut om antagande av nya stadgar för Spånga Scoutkår
 18. Val av styrelse för Spånga Scoutkår
 19. Val av revisorer och suppleant
 20. Val av DST representanter
 21. Val av valberedning
 22. Val av styrelse för Stiftelsen Holken
 23. Övriga frågor
 24. Stämman avslutas

Dokument

document  Förslag till stadgar 2012 (32 kB)

document  Verksamhetsberättelse 2011 (68.5 kB)

document  Förslag till Verksamhetsplan 2012 (42 kB)

Riktlinjer för Spånga Scoutkårs verksamhet (Blå Tråden)

Inkomna motioner
document  Kårstämma 2012 - Motion 1 (13.84 kB)

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2012
document  Medlemsavgift2012 (95.5 kB)  

Budget utfall 2011 samt förslag till budget för 2012
pdf  BudgetUtfall2011_Förslag2012 (21.36 kB)  


Fler dokument kommer länkas upp inom kort.

 


Utbildningsansvarig

Elisabeth Lindblad

0704963751 
Trygga Möten

 

Du är här: Om Aktuellt / Senaste nytt IDAG - Kårstämma 19/2 kl. 19.00

Bli Scout

Bli Scout Passa på

Inloggning för medlemmar

Du loggar in
med samma inloggning som du har i Scouternas medlemsregister Scoutnet.
Använd medlemsnummer som användarnamn och ditt lösenord från Scoutnet.


Om du glömt lösenordet beställer du ett nytt i Scoutnet - Klicka här!

Bli Scout!

Kontrollera köplats

Fyll i personnummer och förnamn, på den person du vill kontrollera, enligt formatet
20051231-0000

Personnummer:

Förnamn:Sök ditt medlemsnummer

Fyll i personnumret på den person du vill hämta medlemsnumret för, enligt formatet
20051231-1234.Nya medlemmar

4

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

 

Senast uppdaterat

Spånga Scoutkår på Facebook

 

Nyheter från Scouterna

Scoutservice

Arrangemangskalender

Inga händelser

Distrikt- och Riksarrangemang

sö 22 okt 09:00 - 16:00
Distriktsstämma -Stockholms scoutdistrikt
lö 21 okt 09:00 - - sö 22 okt 14:00
Inbjudan JOTA-JOTI-arrangemang 21-22 oktober
ti 24 okt 06:00 - 09:00
Planeringsmöte inför Scouternas Dag 2018
må 30 okt - sö 5 nov
Upplev 2017
to 2 nov
Scouternas nyhetsbrev
må 6 nov 16:00 - 18:00
Extra kvällsöppet
må 6 nov 18:00 - 21:00
Distriktsstyrelsemöte
to 16 nov 07:00 - 09:00
TOIS Stormöte
 

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i vårt system Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Här finns mer

Logga in som medlem eller ledare - så hittar du mycket mer information, kontaktuppgifter m.m. på t.ex. denna sida!

Instagram: @spangascouterna

Instagram

Trygga Möten

Grattis på födelsedagen!Anton (Småkrypen)

Medlemmar just nu

541 medlemmar

varav 94 ledare,

21 funktionärer

och 94 stödjande.

38 nya intresseanmälningar de senaste 60 dagarna.

Medlem av

Scouterna SSR


Scouts WOSM


waggs

Loading ...