Spånga Scoutkår

Kallelse kårstämma 2007

 KÅRSTÄMMA
Söndagen den 18/2 är det dags för kårstämma.  Vi är i Holken som vanligt och stämman börjar klockan 14.00. 
Motioner (förslag) ska lämnas till styrelsen senast den 11/2.

Välkomna önskar styrelsen!
Har du frågor så kontakta Julia Lantz Tfn 073-512 89 09

Ladda ner valberedningens förslag     Ladda ner förslag till budget 2007

KÅRSTÄMMA I SPÅNGA SCOUTKÅR 18/2 2007  kl 14.00   
 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av sekreterare vid stämman
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Val av 2 justeringsmän och rösträknare
 7. Frågan om stämman har blivit sammankallad i laga ordning
 8. Framläggande av verksamhetsberättelse för 2006
 9. Framläggande av balans och resultaträkning för 2006
 10. Framläggande av revisionsberättelse
 11. Fastställande av balans och resultaträkning för 2006
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut ang. uppkommen vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Inkomna motioner
 15. Fastställande av medlemsavgift och budget för år 2007
 16. Val av styrelse
 17. Val av revisorer och suppleant
 18. Val av DST representanter
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Stämman avslutas
Du är här: Om Aktuellt / Senaste nytt Kallelse kårstämma 2007

Bli Scout!

Inloggning för medlemmar

Nyhet!

Logga in med ditt ScoutID (samma som i Scouternas medlemsregister Scoutnet).
Ditt medlemsnummer är användarnamn.

Logga in med ScoutIDOm du glömt lösenordet eller inte loggat in tidigare beställer du ett nytt i Scoutnet. - Klicka här!

Ledare som loggar in via ScoutID är automatiskt inloggade på G Suite

Kontrollera köplats

Fyll i personnummer och förnamn, på den person du vill kontrollera, enligt formatet
20051231-0000

Personnummer:

Förnamn:Sök ditt medlemsnummer

Fyll i personnumret på den person du vill hämta medlemsnumret för, enligt formatet
20051231-1234.Nya medlemmar

1

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Här finns mer

Logga in som medlem eller ledare - så hittar du mycket mer information, kontaktuppgifter m.m. på t.ex. denna sida!


 Logga in med ScoutID

Lägerliv 2018

Lägerliv 2018

Till Lägersidan

159 scouter och

60 ledare och funktionärer anmälda.


Vårhelgen

215 anmälda


Sista anm.dag: 9 maj!


Kårarrangemang

 

Senast uppdaterat

Spånga Scoutkår på Facebook

 

Nyheter från Scouterna

Scoutservice

Arrangemangskalender

Inga händelser

Distrikt- och Riksarrangemang

 

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i vårt system Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Instagram: @spangascouterna

Instagram

Trygga Möten

Grattis på födelsedagen!Magnus (Stödjande/Paus)

Medlemmar just nu

488 medlemmar

varav 91 ledare,

21 funktionärer

och 77 stödjande.

37 nya intresseanmälningar de senaste 60 dagarna.

Medlem av

Scouterna SSR


Scouts WOSM


waggs

Loading ...