Spånga Scoutkår

FB
RSS
FB

Kallelse till Kårstämma i Spånga Scoutkår

Datum: Söndag 13 februari 2022 kl. 15.00-18.00
Plats: Google Meet

Alla medlemmar är välkomna till Kårstämman.

Motioner skall lämnas till styrelsen senast 31 januari 2022 via mail till: 
Dokument till stämman kommer att publiceras löpande i takt med att de färdigställs på Spånga Scoutkårs hemsida och vara tillgänglig för inloggade medlemmar.

 Föredragningslista:

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av mötesordförande
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av sekreterare och två protokolljusterare
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende 2021
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter 2021
 9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Behandling av motioner
 11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget 2022
 12. Val av kårordförande och vice kårordförande
 13. Val av övriga ledamöter i Kårstyrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av kårens delegater till Scouternas stämma
 16. Val av kårens delegater till distriktsstämman
 17. Val av valberedning
 18. Val av styrelse till Stiftelsen Holken
 19. Övriga frågor
 20. Stämman avslutas
 
 
Du är här: Om Aktuellt / Senaste nytt Kallelse till Kårstämma i Spånga Scoutkår

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Inloggning för medlemmar

Logga in med ditt ScoutID, klicka på loggan nedan. Ditt medlemsnummer är användarnamn.
Logga in med ScoutID

Nya medlemmar

6

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Trygga Möten

Medlemmar just nu

590 medlemmar

varav 107 ledare,

45 funktionärer

och 74 stödjande.

13 nya medlemmar de senaste 60 dagarna.