Spånga Scoutkår

Kallelse till Kårstämma i Spånga Scoutkår

Kallelse till Kårstämma i Spånga Scoutkår.

Stämman hålls söndagen den 17 februari klockan 14.00 i Holken.

Välkomna

 

Dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av mötesordförande
3. Justering av röstlängden
4. Val av sekreterare och två protokolljusterare
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende 2018
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter 2018
9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Behandling av motioner
11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget 2019
12. Val av kårordförande och vice kårordförande
13. Val av övriga ledamöter i Kårstyrelsen
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av kårens delegater till Scouternas stämma
16. Val av kårens delegater till distriktsstämman
17. Val av valberedning
18. Val av styrelse till Stiftelsen Holken
19. Övriga frågor
20. Stämman avslutas

Du är här: Om Kallelse till Kårstämma i Spånga Scoutkår

Bli Scout! Alltid Redo.

Inloggning för medlemmar

Logga in med ditt ScoutID, klicka på loggan nedan. Ditt medlemsnummer är användarnamn.
Logga in med ScoutID

Nya medlemmar

0

nya medlemmar de senaste 30 dagarna:

Här finns mer

Logga in som medlem eller ledare - så hittar du mycket mer information, kontaktuppgifter m.m. på t.ex. denna sida! Använd ditt ScoutID, medlemsnumret är ditt användarnamn.

 

Logga in med ScoutID

Swisha Spånga Scoutkår

123 544 36 92

123 544 36 92

Ange alltid namn och vad betalning avser.

Senaste Dokument

Spånga Scoutkår på Facebook

 

Nyheter från Scouterna

Scoutservice

18 juli 2019

Arrangemangskalender

Inga händelser
 

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i vårt system Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Trygga Möten

Grattis på födelsedagen!Elisabeth (Funktionärer)
Kalle (Rovfiskarna)

Medlemmar just nu

492 medlemmar

varav 90 ledare,

35 funktionärer

och 63 stödjande.

17 nya medlemmar de senaste 60 dagarna.

Medlem av

Scouterna SSR


Scouts WOSM


waggs