Spånga Scoutkår

FB
RSS
FB

Mapp Stämmodokument 2021

Dokument

pdf Föredragningslista Kårstämma 2021 (50 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 85 KB)
pdf Resultaträkning 2020 (42 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 94 KB)
pdf Balansräkning 2020 (41 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 33 KB)
pdf Revisionsberättelse 2020 (35 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 286 KB)
pdf Styrelsens yrkande - Motion till Spånga Scoutkårs Kårstämma 2021 - Källsortering i Holken (45 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 68 KB)
pdf Styrelsens yrkande - Motion till Spånga Scoutkårs Kårstämma 2021 - Källsortering på hajker (40 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 46 KB)
pdf Styrelsens yrkande - Motion till Spånga Scoutkårs Kårstämma 2021 - Stadgeändring för att “formalisera” valberedningen (44 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 71 KB)
dokument Arbetsordning Spånga Scoutkår valberedningen (46 nedladdningar) Ladda ner (docx, 11 KB)
pdf Styrelsens yrkande - Motion till Spånga Scoutkårs Kårstämma 2021 - Stadgeändring avs Kårstämmans föredragningslista (40 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 102 KB)
pdf Styrelsens yrkande - Motion till Spånga Scoutkårs Kårstämma 2021 - Angående larm till Holken (46 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 71 KB)
pdf Stadgar för Spånga scoutkår (antagna på Spånga scoutkårs kårstämma 2012-02-19) (35 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 137 KB)
pdf Budget Spånga Scoutkår 2021 (37 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 34 KB)
pdf Verksamhetsplan för Spånga Scoutkår 2021 (46 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 119 KB)
pdf Valberedningens förslag kårstämman 2021 (60 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 227 KB)
pdf Verksamhetsberättelse - Spånga Scoutkår - 2020 - version 3 (40 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 357 KB)
pdf Protokoll_Kårståmma_Spånga scoutkår_2021.pdf (44 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 1.06 MB)
pdf Röstlängd Kårstämma 2021 (30 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 83 KB)
pdf Stadgar för Spånga scoutkår (antagna på Spånga scoutkårs kårstämma 2021-02-07) (26 nedladdningar) Ladda ner (pdf, 141 KB)
Du är här: Bra... Dokument - Filer Årsmöten Stämmodokument 2021

Uppdatera medlemsuppgifter

Du uppdaterar själv dina medlemsuppgifter i Scoutnet.

 

Mina uppgifter i Scoutnet

 

Inloggning för medlemmar

Logga in med ditt ScoutID, klicka på loggan nedan. Ditt medlemsnummer är användarnamn.
Logga in med ScoutID

Trygga Möten

Medlemmar just nu

591 medlemmar

varav 103 ledare,

44 funktionärer

och 76 stödjande.

29 nya medlemmar de senaste 60 dagarna.